Projekty Unijne w ELMAR

unijne-logotypy

„ELMAR” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LESZEK KRZYWICKI uzyskało dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Wdrożenie innowacyjnego i prośrodowiskowego systemu szaf vendingowych w obsłudze BHP dolnośląskich firm” na podstawie podpisanej w dniu 23.09.2016r. umowy dotacji nr  RPDS.01.05.01-02-0059/15-02. Dotacja została przyznana w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne; Typ projektu 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Krótki opis projektu:

Wysoka konkurencja w branży stanowi genezę wdrożenie projektu. W jego ramach zostanie udostępniona klientom nowa, innowacyjna usługa, świadczona w oparciu o innowacyjną technologię. Innowacyjną usługą będzie dystrybucja artykułów BHP w oparciu o sprzężony w sieć system wsparty informatycznie. W celu uruchomienia świadczenia nowych usług niezbędne jest wdrożenie innowacyjnej technologii w postaci systemu zarządzającego siecią szaf vendingowych, która optymalizuje zarządzanie siecią, częstotliwość dostaw oraz koszty zamówień u odbiorców. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres pomiędzy II kwartałem 2016 roku i II kwartałem 2017 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 291 500,00 zł, w tym koszty kwalifikowane to 1 050 000,00 zł. Wkład Unii Europejskiej to 441 000,00 zł.

Dowiedz się więcej i umów na spotkanie – napisz lub zadzwoń!

… lub bądź na bieżąco z nowościami, nowinkami i promocjami produktowymi! Zapisz się na naszą listę mailingową!

city