DLACZEGO ELMAR

CERTYFIKATY ISO

elmar-iso-logo-2022

Z pojęciem certyfikatów ISO spotykamy się bardzo często. Certyfikaty ISOsą przyznawane przedsiębiorstwom za produkt bądź usługę, które są wytwarzane lub realizowane zgodnie z odpowiednimi standardami.

ISO 9001 – WYSOKIE NORMY JAKOŚCIOWE
Jednym z dwóch certyfikatów, które uzyskała firma ELMAR, jest certyfikat za jakość świadczonych usług. Otrzymanie go jednoznacznie określa, że wszystkie usługi świadczone na rzecz Klienta są wykonywane zgodnie z procedurami, które spełniają wymagania dotyczące jakości.
Firma certyfikowana spełnia kilka generalnych założeń: jest zorientowana na klienta i tworzy ofertę w oparciu o jego potrzeby i wymagania, nieustannie przy tym się rozwijając. Certyfikat ISO potwierdza, że ELMAR jest zarządzany w sposób systemowy, a wypracowywana jakość jest ściśle powiązana z procesami zachodzącymi wewnątrz firmy. Co ważne, wszystkie decyzje podejmowane w ELMARze są przemyślane i poprzedzone licznymi próbami i testami, założeniem jest, że we współpracy z Klientami i dostawcami ELMAR koncentruje się na wzajemnych korzyściach.

ISO 14001 – W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE
Wszystkie działania ELMARu są prowadzone tak, aby nie szkodzić otaczającemu nas światu. Żadna z realizowanych procedur nie narusza tego, co jest tak cenne dla nas oraz naszego zdrowia i życia. ELAMR działa w 100% w zgodzie z wymogami środowiskowymi – zostało to potwierdzone przyznanym certyfikatem!
Firma, która otrzymuje certyfikat ISO 14001, musi potwierdzić, że podczas prowadzenia swojej działalności zmniejsza i optymalizuje koszty związane ze zużyciem energii oraz redukuje emisję gazów oraz produkcję odpadów i ścieków. Tak dzieje się w ELMARze, gdzie dbałość o środowisko to nie tylko stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych ale również promowanie i wspieranie świadomości ekologicznej wśród pracowników, dostawców i Klientów.

Certyfikaty ISO