Praca w hałaśliwych warunkach – jakie artykuły BHP warto stosować?

10.03.2023
Blog

Najnowsze dane GUS (za 2021 r.) wskazują, że hałas to najczęściej występujący szkodliwy czynnik związany ze środowiskiem pracy. Spośród wszystkich osób pracujących w warunkach zagrożenia aż 53,8% było narażonych na zbyt głośne dźwięki. Praca w hałasie – szczególnie gdy w zakładzie występuje hałas impulsowy – zwiększa przede wszystkim ryzyko problemów ze słuchem. Dodatkowo niekorzystnie wpływa na koncentrację i zdolności poznawcze, a także uniemożliwia poprawny kontakt między pracownikami. To z kolei obniża wydajność oraz poziom ogólnego bezpieczeństwa.Jak chronić słuch dzięki środkom ochrony zbiorowej i indywidualnej? Poznaj artykuły BHP, które warto stosować w firmie, by poprawić bezpieczeństwo i produktywność.

Praca w hałasie – obowiązki pracodawcy. Jak chronić pracowników?

Zgodnie z §78.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:„Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas […]”.Przepisy jasno mówią, że pierwszym krokiem powinno być stosowanie takich rozwiązań (np. konkretnych maszyn), które nie wywołują hałasu przekraczającego normy lub redukują go u źródła. W wielu branżach, m.in. przetwórstwie, wydobyciu czy produkcji, często jest to jednak niemożliwe. Nawet w pełni sprawne i nowoczesne urządzenia emitują konkretne, uciążliwe dźwięki.Jeśli przekraczają one dopuszczalne normy, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom maksymalnej możliwej ochrony – zarówno dzięki rozwiązaniom organizacyjnym, jak i stosowanym artykułom BHP. W jaki sposób chronić słuch pracowników podczas pracy w hałasie?

Środki ochrony zbiorowej (ŚOZ)

Ten typ ochrony słuchu pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się dźwięku jeszcze na etapie jego emisji. Dzięki temu obniża jego poziom w większej przestrzeni. Jakie są najpopularniejsze środki ochrony zbiorowej przed hałasem w pracy?

Ekrany i panele akustyczne

To rozwiązanie w formie płyt wykonanych z dźwiękochłonnych materiałów. Ekrany montuje się zwykle w ścianach lub stropie albo stawia na podłodze, a ich główną funkcją jest obniżanie intensywności fal dźwiękowych. Dzięki temu zmniejszają hałas (przede wszystkim dobiegający od konkretnej maszyny), a dodatkowo poprawiają ogólną akustykę pomieszczenia (m.in. eliminują echo).

Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne

Taka obudowa działa miejscowo – jest stawiana bezpośrednio wokół urządzenia generującego hałas. Pochłania część fal dźwiękowych, a jednocześnie chroni przed wydobywaniem się nadmiernych dźwięków na zewnątrz.

Tłumiki akustyczne

Obniżają poziom hałasu (przede wszystkim uciążliwego szumu) tam, gdzie jego źródłem jest przepływ gazu lub powietrza. Tłumiki akustyczne stosuje się m.in. w przypadku wentylatorów czy sprężarek.

Kabiny dźwiękoizolacyjne

Pozwalają wydzielić przestrzeń cichą (np. dla operatora konkretnego urządzenia) lub głośną (działając jak obudowa). Kabiny dźwiękoizolacyjne wykorzystuje się również m.in. jako pomieszczenia socjalne czy dyspozytornie.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

W wielu przypadkach niezależnie od ŚOZ stosuje się też środki ochrony indywidualnej. Te artykuły BHP chronią konkretnego pracownika przed działaniem hałasu.Aby ułatwić i przyspieszyć dystrybucję ŚOI, rozważ ustawienie w miejscu pracy automatu vendingowego. Dzięki niemu pracownicy będą mieć dostęp do ochrony słuchu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.W dobrej ofercie BHP znajdziesz różne rodzaje ochronników słuchu: pasywne oraz specjalne (z dodatkowymi funkcjami). Ich najpopularniejsze cechy dodatkowe to:

  • aktywna redukcja hałasu;
  • regulowane wzmocnienie;
  • obecność układów do komunikacji.

Wkładki przeciwhałasowe

Wielorazowe lub jednorazowe wkładki, tzw. stopery lub zatyczki do uszu, pracownik umiesza bezpośrednio w kanale słuchowym. W ofercie BHP znajdziesz opcje na sznurku, kabłąku lub luzem, a także o różnych sposobach formowania (np. bezpośrednio przez pracownika przed użyciem).

Nauszniki przeciwhałasowe

Ochrona słuchu w formie słuchawek, które obejmują całe uszy. Nauszniki występują niezależnie (w tym nahełmowe) lub są połączone z kaskiem. Znajdziesz również inne ich wersje, np. z dodatkową ochroną twarzy.

Znaki i tabliczki informacyjne

W miejscach, w których występuje przekroczenie norm i zagrożenie hałasem, konieczne jest również stosowanie oznaczeń, które znajdziesz w ofercie BHP. Jakie znaki wykorzystać?Zwykle wybiera się jeden z ostrzegawczych znaków informujący o zagrożeniu (żółto-czarny trójkąt) oraz znak nakazu, informujący o konieczności noszenia ochrony słuchu w danym miejscu (niebiesko-białe koło).Dokładne wytyczne znajdziesz w normie PN-EN ISO 7010:2020-07: Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

Zaopatrz firmę w odpowiednie artykuły BHP i zadbaj o ochronę słuchu pracowników

Ubytek słuchu znalazł się na 6. miejscu wśród najczęściej zgłaszanych chorób zawodowych w 2021 r.. Dzięki odpowiedniemu doborowi artykułów BHP – środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej – zmniejszysz ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych u swoich pracowników. Wypełnisz też obowiązki prawne. To najlepszy sposób, by zadbać o wydajność i bezpieczeństwo miejsca pracy.Szukasz właściwej ochrony słuchu oraz artykułów obniżających hałas? W ELMAR BHP znajdziesz tysiące produktów różnych producentów. Wybierz wysokiej jakości ŚOZ i ŚOI!