Szkolimy młodych, przyszłych ratowników medycznych!

23.05.2023
Blog

Jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy zaprosić do naszej firmy kolejną grupę na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej😊 Uczniowie klasy drugiej z Kuźniczyska udowodnili nam swym zaangażowaniem, że w każdym wieku jesteśmy w stanie udzielić pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach. To prawdziwie inspirujące!

Nasi młodzi goście w trakcie szkolenia zdobyli podstawowe umiejętności i wiedzę potrzebną do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, które mogą się zdarzyć w życiu codziennym.

Zapoznali się z etapami skutecznej resuscytacji korzystając również z defibrylatora AED na profesjonalnym fantomie. Doceniając ich zaangażowanie w naukę i entuzjazm, każdy z uczestników uzyskał DYPLOM MAŁEGO RATOWNIKA, nie mogło zabraknąć oczywiście pysznej pizzy.

Jesteśmy przekonani, że mają przed sobą świetlaną przyszłość jako potencjalni ratownicy 😊.

Dziękujemy naszemu eksperckiemu Zespołowi – Piotrowi i Pawłowi, za wspieranie i udzielanie cennych wskazówek. Wasza pasja i profesjonalizm sprawiły, że ta inicjatywa była możliwa i będziemy ją kontynuować 😊.

Razem możemy zrobić wiele dobrego!